Previous Next

La Fundació Privada Reddis i la Fundació "La Caixa" donen suport a la transformació digital de la Fundació Frederic Bara

La Fundació Privada Reddis, gràcies a la Fundació "La Caixa", donen suport a la transformació digital de la Fundació Frederic Bara, un procés clau contemplat en el pla estratègic de la Fundació per al període 2024-2027. Aquest suport té l’objectiu d’ajudar a la Fundació Frederic Bara a la compra de les eines tecnològiques necessàries per optimitzar els seus serveis i ampliar el seu impacte en la comunitat.

 

Aquest procés de transformació es divideix en tres fases principals:

 

1) Anàlisi i Primeres Passes i Inversions

L'objectiu d'aquesta primera fase és establir el punt de partida cap a una transformació digital completa. S'ha realitzat un estudi previ sobre els processos crítics actuals de la Fundació, identificant els punts febles. Amb aquesta anàlisi, s'han definit nous fluxos digitals que responen de manera eficaç i eficient als objectius a mig termini de l'organització. Com a resultat, s'ha fet evident la necessitat d'adquirir tant eines materials com educatives per garantir l'èxit del procés.

 

2) Disseny Complet Abraçant Tots els Àmbits de la Fundació

Aquesta fase inclou el desenvolupament d'un disseny integral que abasti totes les àrees de la Fundació, assegurant que la transformació digital sigui global i coherent amb les necessitats de l'organització.

 

3) Execució i Millora Continuada, any rere any

Finalment, la tercera fase se centra en la implementació del pla i en la millora constant, any rere any, assegurant una adaptació contínua i una evolució positiva de tots els processos digitals.

 

Destinataris de la Transformació Digital

 

Aquesta transformació afecta totes les persones implicades en la vida de la Fundació Frederic Bara. Això inclou els 9 membres del Patronat, els 6 membres de l'equip directiu i educatiu, els 63 voluntaris i voluntàries, així com les 83 unitats familiars ateses per la Fundació, que representen un total de 343 persones entre menors, adults i gent gran. En total, són 421 persones, d'edats compreses entre els 3 i els 80 anys o més, amb orígens culturals i socials molt diversos, que en conjunt fan possible la Fundació.

 

La Fundació Privada Reddis dona aquest suport per ajudar a la Fundació Frederic Bara amb la compra de material tecnològic amb l’objectiu de modernitzar els processos i enfortir la capacitat de la Fundació Frederic Bara per continuar oferint un suport vital a la seva comunitat, assegurant una adaptació tecnològica que millori la qualitat i eficàcia dels seus serveis.