Conferència:
El Canvi Climàtic: què hi podem fer nosaltres?

A càrrec de Francesc Mauri.

Dimarts 18 de gener a les 19.30 h a la sala d'actes de la Fundació i en streaming.

Escut Fundació Reddis

Fundació Privada Reddis

Més de 25 anys mantenint vius els valors que han fet de Reus una ciutat rellevant en l’àmbit educatiu, social i cultural.

La fundació t'ajuda

Impulsem projectes innovadors, especialment els dirigits a la promoció humana, social i cultural.

Parlen de la fundació

La millor manera d’explicar la gran tasca que la Fundació Reddis duu a terme al territori.

La institució

Més de 25 anys al servei de la ciutat i la comarca.