La Fundació Mn. Frederic Bara de Reus impulsa el projecte "Dignifiquem l'atenció integral de les famílies i els infants" amb el suport de la Fundació Privada Reddis i la Fundació "La Caixa".

La Fundació Frederic Bara, amb el suport de la Fundació Privada Reddis i la Fundació "La Caixa", està duent a terme l'acció "Dignifiquem l'atenció integral de les famílies i els infants" com a part del seu projecte Acollida, Orientació i Acompanyament familiar.

Aquest projecte té com a principal objectiu proporcionar les eines i recursos necessaris per a les famílies, garantint la cobertura de les seves necessitats bàsiques, com ara alimentació, roba, habitatge i energia. Els destinataris d'aquesta iniciativa són les 83 unitats familiars que actualment reben suport de la Fundació Frederic Bara. Aquestes 83 unitats familiars representen un total de 343 persones, incloent-hi menors, adults i gent gran.

Aquestes unitats familiars es caracteritzen per viure un procés d'exclusió social i vulnerabilitat.  En molts casos, aquestes famílies es troben en situacions de dificultat que fan que les seves necessitats bàsiques estiguin en risc de no ser cobertes de manera adequada.

El Projecte Acollida, Orientació i Acompanyament familiar, mitjançant aquesta acció, busca abordar aquesta problemàtica i oferir suport integral a aquestes famílies per millorar les seves condicions de vida. La col·laboració entre la Fundació Frederic Bara i la Fundació Privada Reddis és fonamental per aconseguir aquest objectiu compartit i contribuir a la inclusió i el benestar d'aquestes famílies i infants en situacions de vulnerabilitat. El Vídeo Storytelling creat per la Fundació Mn. Frederic Bara mostra en primera persona els beneficis directes del projecte. 

Aquesta acció posa de manifest la importància de treballar conjuntament per crear un futur més prometedor per a totes les persones i famílies que requereixen ajuda i suport a la ciutat de Reus. La Fundació Frederic Bara, la Fundació Privada Reddis i la Fundació "La Caixa" continuen demostrant el seu compromís amb la comunitat local i la seva dedicació a millorar la vida de les persones en situacions de dificultat.