Protecció de dades

En compliment de l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), li informem que totes les dades facilitades seran tractades sota la responsabilitat de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS, amb CIF G43351469, domicili a la Plaça Llibertat, 6 entresol 43201 REUS (Tarragona), telèfon 977.321.132 i email Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud d’alta al sistema de notificacions via e-mail de les activitats organitzades per la nostra Fundació, consentiment que podrà revocar en qualsevol moment. Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la present relació i el termini necessari per a donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent. La base legal pel tractament de les seves dades es fonamentarà en el seu consentiment exprés manifestat amb l’enviament d’aquest formulari web i no seran comunicades a tercers, menys en aquells casos previstos per la legislació vigent. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita al domilici social abans esmentat o via e-mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., adjuntant fotocòpia de document oficial que l’identifiqui. Pot obtenir més informació sobre els seus drets a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació a aquest organisme de considerar-ho oportú.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el titular, dinamitzador i gestor dels continguts de la Web www.fudacioreddis.org és la FUNDACIO PRIVADA REDDIS, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat de Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Política de privacitat

Informació identificativa del responsable del tractament

Raó social o nom de l'empresa: Fundació Privada Reddis
CIF: G43351469
Direcció: Pl. de la Llibertat, 6 Entresol
Població: Reus
CP: 43201

Finalitat:
Gestió de les seves dades de contacte per a donar resposta als seus dubtes i/o preguntes.

Enviar-li, en el cas que així ho hagi autoritzat, de comunicacions que puguin ser del seu interès corresponents a les activitats organitzades per la nostra Entitat

Gestió del processos de selecció de personal que puguem iniciar al interior de la nostra Entitat.

Gestió i tramitació de les sol·licituds d’ajudes per a projectes, accions o activitats a la nostra Entitat.

 

Informació general de privacitat

Abast

La present política de privacitat de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS regula la obtenció, utilització i altres formes de procesament de dades personals facilites pels Usuaris a la present Web o qualsevol dels entorns d’Internet de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS.

Mitjançant la implantació dels possibles formularis inclosos en el website, relatius a servei prestats per la FUNDACIO PRIVADA REDDIS, els Usuaris acceptes la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un tractament de dades de caràcter personal del qual és titular la FUNDACIO PRIVADA REDDIS, podent exercir els drets pertinents segons el exposat a les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels Usuaris i/o interessats a la pàgina web www.fundacioreddis.org.

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS és la persona jurídica responsable de la recollida i procesament de les seves dades personals en relació als serveis prestats en aquesta web.

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del Responsable del Tractament son:

Raó social del responsable: Fundació Privada Reddis
CIF: G43351469
Direcció: Pl. de la Llibertat, 6 Entresol. 43201 Reus (Tarragona)
Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

¿Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?

D’acord amb el previst a la normativa vigent, LA FUNDACIO PRIVADA REDDIS només recull dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es puguin recollir de l’Usuari seran tractades amb les finalitat de:

 • Gestió de les dades de contacte per a poder donar resposta als dubte i/o preguntes formulades.

 • Enviament, en el cas que així ho hagi autoritzat, de comunicacions que puguin ser del seu interès corresponents a les activitats organitzades per la nostra Entitat.

 • Gestió del processos de selecció de personal que puguem iniciar al interior de la nostra Entitat.

 • Gestió i tramitació de les sol·licituds d’ajudes per a projectes, accions o activitats a la nostra Entitat.

S’informa de que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris.

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics.

¿Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’Usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, a no ser que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la que van ser captats.

¿A quins destinataris es comunicarà les seves dades?

A tercers que ens ajudin a proporcionar serveis de tecnologia de la informació, com proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament web, etc. En relació a això, la FUNDACIO PRIVADA REDDIS colaborarà per a que aquests tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible a aquests.

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS no ven, lloga o cedeix les dades personals dels Usuaris d’aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS no ven, lloga o cedeix els e-mails dels Usuaris a altres entitats, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La Web pot tenir en un futur enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com son xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. La FUNDACIO PRIVADA REDDIS no es farà responsable de les informacions que es puguin recullir en aquestes aplicacions, funcionalitats, o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, éssent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

¿Quins son els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita en punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets esmentats en el paràgraf anterior podran exercir-se per a cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, a la següent direcció:

FUNDACIO PRIVADA REDDIS

PLAÇA LLIBERTAT, 6 ENTRESOL 43201 REUS (TARRAGONA)

Així mateix, se informa als Usuaris que poden retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació a l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

Comunicació d’incidències irregularitats

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es demana contactar amb:

FUNDACIO PRIVADA REDDIS

PLAÇA LLIBERTAT, 6 ENTRESOL 43201 REUS (TARRAGONA)

Compromís del usuari per tal de que les seves dades estiguin inscrites en un tractament

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació a la Web www.fundacioreddis.org.

En tot cas, l’Usuari és el responsable de la autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat per a la que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es puguin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d’un tercer, l’Usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflexats en el present Avís Legal i Política de Privacitat.

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d’aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes. La FUNDACIO PRIVADA REDDIS no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web on es poden descarregar diferents informacions és la FUNDACIO PRIVADA REDDIS amb domicili a la Plaça Llibertat, 6 entresol 43201 REUS (Tarragona), i amb la gestió del domini d’Internet www.fundacioreddis.org, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de productes i/o serveis és responsabilitat de la entitat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

Informació sobre l’ús d’altres webs i xarxes socials

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS recomana, seguint les instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, la execució de les següents accions:

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o “nicks” personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital” que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.

 • Es recomana als usuaris tenir especial compte a la hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.

 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre de usuari com posteriorment les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els entorns web.

 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil del usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com “amics” o “contactes directes” prèviament per l’Usuari.

 • Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que es manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rebi i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.

 • Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que acostuma a freqüentar.

 • Als usuaris de eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte la publicació d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.

 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. Es cas contrari, l’Usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.

 • Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms de usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.

 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb utilització de majúscules i minúscules.

 • Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

 • S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina Web. En ella s’explica qui son els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es sol·liciten les dades.

Avís legal

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS, proveïda de CIF G43351469, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. La FUNDACIO PRIVADA REDDIS informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d'11 de juliol.

Raó social o nom de l'empresa: Fundació Privada Reddis
CIF: G43351469
Direcció: Pl. de la Llibertat, 6 Entresol
Població: Reus
CP: 43201
 

Concepte d'usuari

La utilització de la Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les Polítiques de Privadesa en la versió publicada per la FUNDACIO PRIVADA REDDIS al mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les Polítiques de Privadesa en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

Informació sobre els links

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i la FUNDACIO PRIVADA REDDIS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar-se a la Web de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS com en accedir a la informació d'altres webs des de la Web de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS o en vincles o enllaços des d’altres webs externes.

Es prohibeix expressament establir el vincle www.fundacioreddis.org des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol un altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre ni declarar que la FUNDACIO PRIVADA REDDIS, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

Política de privacitat

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS, proveïda de CIF G43351469, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. FUNDACIO PRIVADA REDDIS informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d'11 de juliol.

En virtut d'aquesta normativa s'informa que les dades facilitades per l'Usuari a través dels formularis de la web, seran incorporats i tractats per la FUNDACIO PRIVADA REDDIS amb la finalitat d'atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa especialment en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon a les finalitats legalment establertes a cada moment determinat. Si ho desitja pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d'aquestes dades mitjançant escrit dirigit a la Plaça Llibertat, 6 entresol 43201 REUS (Tarragona). Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privadesa, per favor dirigeixi's al “link” Política de Privacitat habilitat a aquest mateixa pàgina web.

Informació sobre la utilització de cookies

En aquesta Web es poden anar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si desitja saber més sobre l'ús de les cookies per part de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS.

Renuncia i limitació de la responsabilitat

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS informa que a tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes a fi de presentar als usuaris de la web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, puguin sofrir incorreccions, desactualizaciones o errors.

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen dues finalitats: una finalitat informativa quant a la situació, serveis, suport als projectes i ajudes que puguin sol·licitar-se a la nostra Entitat i una altra de gestió de les sol·licituds d’ajudes presentades per a projectes, accions o activitats, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

Indicacions sobre aspectes tècnics

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, la FUNDACIO PRIVADA REDDIS no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d'informació com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a la FUNDACIO PRIVADA REDDIS

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que la FUNDACIO PRIVADA REDDIS realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per la FUNDACIO PRIVADA REDDIS així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del com els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per la FUNDACIO PRIVADA REDDIS així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS és lliure de limitar l'accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

FUNDACIO PRIVADA REDDIS en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a la FUNDACIO PRIVADA REDDIS per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a la FUNDACIO PRIVADA REDDIS traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratoria per part de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS

D'acord amb l'assenyalat en el paràgraf anterior, la FUNDACIO PRIVADA REDDIS queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l'esforç dut a terme per la FUNDACIO PRIVADA REDDIS per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgina Web de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS sense el consentiment previ, exprés i per escrit de la persona usuària. Qualsevol trasgresió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

La FUNDACIO PRIVADA REDDIS no assumirà cap esponsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des del website de la FUNDACIO PRIVADA REDDIS

 

Política d'ús de cookies

Definició i funció de les cookies

De conformitat amb l'establert en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, li informem que aquest lloc web emmagatzema informació de les adrecis IP dels ordinadors, i utilitza Cookies amb l'objectiu de prestar un millor servei i oferir-li una millor experiència en la seva navegació.

Les Cookies són petits arxius de text que contenen informació, i que es generen en l'ordinador o terminal de l'Usuari quan navega pel lloc web. Amb la navegació per aquesta web vostè presta el seu consentiment per rebre aquestes Cookies. Per mitjà d'elles la FUNDACIO PRIVADA REDDIS només obté i conserva la informació sota les condicions descrites en la present Política de cookies:

¿Quin tipus de cookies utilitzem?

Segons el termini de temps que es mantinguin actives

 • Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre accedeix a la nostra web i romanen en l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina. Com per exemple les cookies d'identificació.

 • Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període determinat de temps.

Segons la seva finalitat i la Entitat que les gestiona:

 • Cookies propies: Són aquelles que enviem a l’ordinador o terminal des de la propia página web.

 • Cookies de tercers: Són aquelles que s'envien al seu ordinador o terminal des d'un domini o una pàgina web que no és gestionada per nosaltres, sinó per una entitat col·laboradora. Com per exemple, les usades per Google qui instal·la cookies que ens ajuden a analitzar el funcionament del nostre lloc web, i millorar l'efectivitat de les nostres campanyes de màrqueting.

 • Cookies tècniques: són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra web. Per exemple, permeten realitzar el procés de compra, controlar els aspectes de seguretat de la web, compartir continguts a través de xarxes socials…

 • Cookies d’anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de la nostra web. Per a això analitzem la navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l'oferta de productes o serveis que oferim. Exemple d'això són:

  • El nombre de visitants únics de cada pàgina / secció, que s'utilitza per fer un recompte de les vegades en què el lloc és visitat per un usuari, així com la primera i última vegada d'aquesta visita. Això ajuda a conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el contingut, amb el resultat que els usuaris obtinguin una experiència i servei més satisfactoris.

  • La data i hora d'accés a la nostra web, amb la finalitat de permetre esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

  • La font de tràfic, que registra l'origen de l'usuari, és a dir, l'adreça d'Internet des de la qual parteix el link que dirigeix a la nostra web, amb la finalitat de potenciar els diferents enllaços i bàners que apunten al nostre servidor i que ofereixen millors resultats.

 • Cookies publicitaries i de publicitat comporteramental: Les cookies publicitàries són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que es poguessin incloure a la nostra pàgina web sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

  Les Cookies de publicitat comportamental actuen en funció del comportament (preferències i eleccions personals) dels usuaris obtinguts a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar-li anuncis personalitzats en altres llocs web.

¿Com puc configurar o deshabilitar les cookies?

Pot configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i negar-se a acceptar-les activant la configuració en el navegador que permet rebutjar-les. No obstant això, li advertim que la desactivació de les Cookies pot provocar la limitació, o fins i tot impossibilitat d'accés a algunes de les funcionalitats de la nostra web, així com alguns dels serveis poden deixar de funcionar correctament.

Per a més detall sobre la configuració de les cookies en el seu navegador, consulti el menú "Ajuda" del mateix.

També li proposem consultar els següents llocs web: Aboutcookies, youronlinechoices, Network Advertising Initiative o Digital Advertising Alliance on trobarà explicacions detallades sobre com eliminar les cookies del seu ordinador i més informació general sobre les mateixes.

Cookies de tercers / empreses col·laboradores

Google

Google ofereix un gran nombre de productes per ajudar-nos a administrar els nostres anuncis i llocs web; entre els quals s'inclouen Google Analytics. En visitar el nostre lloc web poden enviar-se algunes cookies al seu navegador.

Aquestes cookies poden habilitar-se des d'una sèrie de dominis diferents, inclosos www.google.com, i www.doubleclick.net per permetre'ns usar serveis conjunts al servei de Google, com un servei de mesurament i elaboració d'informes d'anuncis. Consulti més informació sobre els tipus de cookies que utilitza Google.

Google Analytics és l'eina d'analítica que ajuda al nostre lloc web www.fundacioreddis.org a entendre la manera en què els usuaris interactuen amb les seves propietats. Pot utilitzar un conjunt de cookies per recopilar informació i informar de les estadístiques d'ús dels llocs web sense identificar personalment als visitants de Google. Consulti més informació sobre les cookies de Google Analytics.