Conferència: "Les relacions fecundes entre ciències i humanitats" a càrrec de David Jou i Mirabent