Capítol 7 - Una vida senzilla

Seguint la seva línia d'acció social, la Fundació Privada Reddis dóna suport a diverses associacions mitjançant la realització de projectes que afavoreixen la inclusió social i que ajuden a contribuir al benestar de la nostra societat. Un exemple d’això és el Centre d'Ajuda al Pres i al Necessitat, que treballa per alimentar l’esperança de moltes persones necessitades. La Fundació Reddis li ha atorgat una subvenció perquè pugui continuar distribuint ajut de primera necessitat a un nombre important de persones que cada dijous fa cua a les seves insta·lacions.