Previous Next

"El Zero, la seva integració als nombres naturals", conferència a càrrec de Claudi Aguadé

Josep Andreu Edo, responsable de la Comissió d'Ensenyament de la Fundació, va ser l'encarregat d'obrir la conferència que va tenir lloc el passat 9 de maig a la Sala d'Actes de la Fundació Privada Reddis: "El Zero, la seva integració als nombres naturals", a càrrec de Claudi Aguadé, fundador de l'Associació de professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals i de la Federació Catalana de professors de Matemàtiques.

 

La conferència va oferir al públic assistent un passeig per la història científica d'algunes civilitzacions, per veure com desenvolupaven la seva aritmètica sense el zero, per finalitzar en la ciència matemàtica de l’Europa occidental on s'acaba entenent que el zero també pot ser un nombre natural.

Nascut a Reus l'any 1951, fa el batxillerat a l'Institut Gaudí i en acabar estudia matemàtiques a la Universitat de Barcelona, on es llicencia l'any 1975. L'any 1978 obté plaça a l'Institut Gaudí, més tard es trasllada a l'Institut Gabriel Ferrater on es jubila el 2011.

Aguadé ha treballat amb el grup d'estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona, també amb el programa d'informàtica Educativa del departament d'Ensenya-ment, la qual cosa em va permetre donar cursos en línia de Statgraf i cursos presencials de noves tecnologies a professors de secundària. I va formar part de la junta de la Societat Catalana de Matemàtiques com a representant del professorat de secundària i a la redacció de la revista Suma de la Federació Espanyola de Matemàtiques.