Previous Next

Conferència: "El pacte nacional per la llengua. Una mirada des del Baix Camp"

Ahir, 24 de gener, a les 7 del vespre a la sala d'actes de la Fundació Privada Reddis, la presidenta de la Fundació, la Sra. Carme Buixeda, va presentar la conferència "El pacte per la llengua. Una mirada des del Baix Camp" a càrrec del Sr. Miquel Àngel Pradilla, catedràtic de SociolingüístIca Catalana de la Universitat Rovira i Virigili de Tarragona. 

La llengua catalana a Catalunya es troba immersa en una crisi d'usos preocupant. Les causes d'aquesta reculada són de natura multifactorial. Unes responen a modificacions substancials en l'ecosistema comunicatiu, ja sigui pels canvis en la composició dels grups lingüístics (migracions) o a la modificació d'hàbits de consum cultural, que secundaritzen la llengua catana, o bé es deriven de circumstàncies glotopolítiques que no possibiliten l'ordenació òptima de la comunicació en la pròpia comunitat lingüística.

En aquesta conferència, el catedràtic va exposar dades empíriques, que  ens  van mostrar una caracterització sumària de la situació de la llengua al Baix Camp. I, alhora, va crear una interpretació de les dades presentades, en un marc de reflexió conjunt sobre la peremptorietat d'una acció planificada envers la revitalització de la llengua catalana, tal com exigeix el Pacte Nacional per la Llengua.