Reportatge d'Ans Educació. Visites guiades a l'exposició Reus 1970-2020: cronografia d'una ciutat.

A partir del projecte multidisciplinari "Reus 1970-2020: la transformació d'una ciutat" la Fundació Reddis ha desenvolupat un nou projecte educatiu que té com a objectiu explicar la transformació de Reus en una ciutat democràtica l'exposició "Reus 1970-2020: cronologia d'una ciutat" que va tenir lloc a la Biblioteca Xavier Amorós de Reus del 30 de setembre al 30 de novembre del 2022.

Aquesta exposició va incloure un programa de visites guiades dirigides als alumnes de secundària i batxillerat, que va ser totalment compatible amb el currículum escolar.

"Reus 1970-2020: cronologia d'una ciutat" cobreix el període des de la mort de Franco fins a l'actualitat, oferint una visió completa de la història recent de Reus. El programa del qual van gaudir més de 500 alumnes dels instituts de Reus, es basa en una metodologia pedagògica innovadora i engrescadora, que busca captar l'atenció dels alumnes i ajudar-los a comprendre millor la realitat que els envolta.

El programa educatiu és el resultat d'un esforç col·lectiu de professionals de diferents àrees, que han treballat conjuntament per aconseguir un producte de qualitat. Els alumnes que han participat en aquesta experiència estimulant i engrescadora han pogut conèixer de primera mà la història de la seva ciutat i el seu país.

A més, els professors també han valorat molt positivament el programa, ja que els ha permès enriquir el seu currículum amb contingut fresc i innovador. El programa és un exemple d'una metodologia educativa moderna que busca apropar la història a les noves generacions.