Conferència: Glòries i penombres dels Premis Nobel de Medicina a càrrec del Dr. Eduard Prats