Francesc Domènech - 50 anys de política local: etapes i moments