Anunci
  • Ús de cookies en aquest web

    Aquest web fa servir cookies per gestionar la navegació i altres funcions. En navegar aquest web, esteu d'acord en que emmagatzemem aquest tipus de cookies al teu dispositiu.

    Veure política de cookies

1er Premi d’Art Contemporani

Beques

Des dels inicis de la seva creació, la Fundació Privada Reddis sempre ha treballat per millorar els recursos humans i potenciar el capital humà.

El fet que la formació sigui una de les activitats principals de la Fundació ha servit perquè sempre s’hagi donat suport a la Facultat de Medicina i Econòmiques de la Universitat Rovira i Virgili a Reus, i perquè s’hagi col·laborat estretament en la formació professional i en l’ensenyament superior mitjançant l’adjudicació de beques i ajudes per als alumnes.

Beques Cicles Formatius 2012-2013

La Fundació Privada Reddis, com cada any, atorga uns ajuts als alumnes de Formació Professional que hagin demostrat un bon aprofitament al llarg dels seus estudis.

Les beques tindran un import de 600€ i es distribuiran proporcionalment al nombre d'alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de cada Institut públic de la comarca del Baix Camp.

La concessió d'aquests ajuts té per finalitat que els alumnes puguin continuar els seus estudis en acabar els de secundària postobligatòria, accedint als estudis de Grau de la Universitat, i per tant, serà condició necessària, a més dels requisits que marqui la comissió de cada Centre, que el beneficiari presenti el rebut de matrícula per als estudis superiors que vulgui iniciar.

No es podran concedir ajuts als alumnes que, per qualsevol altre motiu, tinguin matrícula gratuïta per als estudis que vagin a iniciar ja sigui, per beques concedides per l’Estat o la Generalitat.

IMPORTANT:

  • S’estableix un termini, fins al 31 de desembre de l’any en curs, per a fer efectiu el cobrament de la beca, per part de l’alumnat seleccionat. Passat aquest termini, es perdran tots els drets que es pugin derivar d’aquesta convocatòria. 

Premis als Treballs de Recerca als IES del Baix Camp

La Fundació Privada Reddis convoca la segona edició dels premis de recerca de batxillerat, amb l'objectiu de potenciar la recerca i la investigació a l'ensenyament secundari postobligatori.

Els treballs presentats han d'haver estat realitzats durant el curs acadèmic 2011-12, i s'han de presentar amb el mateix format en què van ser presentats al centre educatiu.

S'establiran dos primers premis de 1.500 € (un per treballs de caire Científictecnològic i un altre per treballs relacionats amb les Humanitats, les Ciències Socials i l'Art) i dos segons premis de 1.000€ (un per treballs de caire Científictecnològic i un altre per treballs relacionats amb les Humanitats, les Ciències Socials i l'Art).

L'acte de lliurament dels premis tindrà lloc durant el darrer trimestre de 2012.

IMPORTANT:

  • El termini per a presentar els treballs de recerca és el 15.06.2012
  • Els treballs els presenta el centre docent
  • Els alumnes han de posar en el sobre, tancat i identificat amb el pseudònim, la fitxa de presentació

Beques Cicles Formatius

La Fundació Privada Reddis, com cada any, atorga uns ajuts als alumnes de Formació Professional que hagin demostrat un bon aprofitament al llarg dels seus estudis.

Les beques tindran un import de 600€ i es distribuiran proporcionalment al nombre d'alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de cada Institut públic de la comarca del Baix Camp.

La concessió d'aquests ajuts té per finalitat que els alumnes puguin continuar els seus estudis en acabar els de secundària postobligatòria, accedint als estudis de Grau de la Universitat, i per tant, serà condició necessària, a més dels requisits que marqui la comissió de cada Centre, que el beneficiari presenti el rebut de matrícula per als estudis superiors que vulgui iniciar.

IMPORTANT:

  • Els noms dels alumnes mereixedors de beques d'FP es poden fer arribar fins al 30.06.2012

Beques Facultat de Medicina

La Fundació Privada Reddis, com cada any per Sant Lluc, atorga uns ajuts a la Facultat de Medicina, premiant els millors treballs d'investigació que han fet els alumnes que encara cursen la carrera. L'import total és de 1.500€ i aquesta quantitat es reparteix en un premi valorant en 600€ i tres premis valorats en 300€.

A banda d'això, la Fundació continua entregant ajudes per al Doctorat. Aquest any, s'han entregat 3 beques per valor de 2.600€.

L'acte de lliurament dels premis tindrà lloc el dia de Sant Lluc, 17 d'octubre de 2011, com cada any a la Facultat de Medicina de Reus, coincidint amb la inauguració de curs.

Beques Erasmus Facultat d'Econòmiques

La Fundació Privada Reddis subvenciona, des de fa uns anys, el programa Erasmus de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (FCEE) de la Universitat Rovira i Virgili, per tal de promoure la realització d'estades de mobilitat acadèmica dels estudiants.

La dotació econòmica de la beca és de 1.200€, si l'estada és d'un curs acadèmic,i de 600€, si l'estada és quadrimestral. Per aquest curs, l'import entregat per la Fundació Privada Reddis ascendeix a 12.000€.

L'acte de lliurament de les beques de mobilitat tindrà lloc el mes d'octubre a la Fundació Privada Reddis, on els alumnes presentaran una memòria del que han realitzat.

Us trobeu aquí: Inici » Projectes i beques » Beques