Anunci
 • Ús de cookies en aquest web

  Aquest web fa servir cookies per gestionar la navegació i altres funcions. En navegar aquest web, esteu d'acord en que emmagatzemem aquest tipus de cookies al teu dispositiu.

  Veure política de cookies

1er Premi d’Art Contemporani

Beques

Des dels inicis de la seva creació, la Fundació Privada Reddis sempre ha treballat per millorar els recursos humans i potenciar el capital humà.

El fet que la formació sigui una de les activitats principals de la Fundació ha servit perquè sempre s’hagi donat suport a la Facultat de Medicina i Econòmiques de la Universitat Rovira i Virgili a Reus, i perquè s’hagi col·laborat estretament en la formació professional i en l’ensenyament superior mitjançant l’adjudicació de beques i ajudes per als alumnes.

Lliurament de les beques de mobilitat a la FCEE de Reus 2015-2016

La Fundació Privada Reddis va lliurar, el passat 25 de novembre a les 19.00h, les beques als estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV que han realitzat una estada a l’estranger durant el curs 2015/2016. Unes beques que, com cada any, premien l’excel·lència i permeten que diversos estudiants puguin gaudir de l’experiència d’estudiar en una universitat estrangera.

Enguany la dotació total de la beca ha estat de 9.000€, la qual s'ha repartit entre els 17 estudiants en funció del nombre de mesos que han realitzat l’estada. Aquest curs hi ha hagut un total de 4 alumnes que han gaudit d’una estada d’un any i 13 que han gaudit d’una estada d’un quadrimestre. 

Llegiu-ne més...

Premis a l'alumnat d'educació secundària postobligatòria de la comarca del Baix Camp

Adjunt hi trobareu les bases complertes:

PREMIS DE RECERCA DE BATXILLERAT

D'acord amb els seus estatuts, la Fundació Privada Reddis convoca la cinquena edició dels premis de recerca de batxillerat, amb l'objectiu de potenciar la recerca i la investigació a l'ensenyament secundari postobligatori, i d'acord amb les següents bases:

 • Podran participar-hi alumnes de tots els centres d’educació secundària de la comarca del Baix Camp, i cada centre podrà presentar un màxim de 3 treballs de recerca de Batxillerat.
 • Els treballs presentats han d'haver estat realitzats durant el curs acadèmic 2014-15, i s'han de presentar amb el mateix contingut i format en què van ser presentats al centre educatiu.
 • La presentació a aquest premi és incompatible amb la participació en qualsevol altre certamen d’aquestes característiques (criteri d’exclusivitat).
 • Els participants han de presentar: una còpia impresa del treball, una còpia en suport magnètic, format PDF, una presentació en format Power Point o similar.En els fitxers, per tal de preservar l’anonimat del seus autors, no hi podrà figurar cap referència que identifiqui l’alumne, professors o centre on estan matriculats.
 • Els centres participants han de fer arribar els treballs com a molt tard el 15.07.15, a la Fundació Privada Reddis, Plaça de la Llibertat núm. 6 - 43201, Reus.
 • Els participants faran constar en la coberta del sobre tancat el caire de la modalitat a la qual participen:

PREMIS ALS TREBALLS DE PROJECTE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

D'acord amb els seus estatuts, la Fundació Privada Reddis convoca la primera edició dels premis als treballs de projecte de formació professional, amb l'objectiu de potenciar la recerca i la investigació a l'ensenyament secundari postobligatori, i d'acord amb les següents bases:

 • Podran participar-hi alumnes de tots els centres d’educació secundària de la comarca del Baix Camp, i cada centre podrà presentar un màxim de 3 treballs, per Família Professional, corresponents al Mòdul de Projecte (LOE), Treball de Síntesi (LOGSE) o Projecte Final (Escola d'Art) dels Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Els treballs presentats han d'haver estat realitzats durant el curs acadèmic 2014-15, i s'han de presentar amb el mateix contingut i format en què van ser presentats al centre educatiu.
 • La presentació a aquest premi és incompatible amb la participació en qualsevol altre certamen d’aquestes característiques (criteri d’exclusivitat).
 • Els participants han de presentar: una còpia impresa del treball, una còpia en suport magnètic, format PDF, una presentació en format PowerPoint o similar.
 • Els centres participants han de fer arribar els treballs com a molt tard el 15.07.15, a la Fundació Privada Reddis, Plaça de la Llibertat núm. 6 - 43201, Reus.

Premis als Treballs de Recerca 2013-2014

La Fundació Privada Reddis convoca la quarta edició dels premis de recerca de batxillerat, amb l'objectiu de potenciar la recerca i la investigació a l'ensenyament secundari postobligatori.

Podran participar-hi alumnes de tots els centres d’educació secundària de la comarca del Baix Camp, i cada centre podrà presentar un màxim de 3 treballs de recerca de Batxillerat. 

Els treballs presentats han d'haver estat realitzats durant el curs acadèmic 2013-14, i s'han de presentar amb el mateix format en què van ser presentats al centre educatiu.

Per a cadascuna de les modalitats (Científic-Tecnològic o Humanitats, Ciències Socials i Arts) s'estableix un primer premi de 1.500€, un segon premi de 1.000€ i un tercer premi de 600€. 

L'acte de lliurament dels premis tindrà lloc durant el primer trimestre de 2014.

IMPORTANT:

 • El termini per a presentar els treballs de recerca és el 15.07.2014
 • Els treballs els presenta el centre docent
 • Els alumnes han de posar en el sobre, tancat i identificat amb el pseudònim, la fitxa de presentació
 • Els participants faran constar en la coberta del sobre tancat, el caire de la modalitat a la qual participen: Científic-Tecnològic o Humanitats, Ciències Socials i Arts


Beques Cicles Formatius 2013-2014

La Fundació Privada Reddis, com cada any, atorga uns ajuts als alumnes de Formació Professional que hagin demostrat un bon aprofitament al llarg dels seus estudis.

Les beques tindran un import de 600€ i es distribuiran proporcionalment al nombre d'alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de cada Institut públic de la comarca del Baix Camp.

La concessió d'aquests ajuts té per finalitat que els alumnes puguin continuar els seus estudis en acabar els de secundària postobligatòria, accedint als estudis de Grau de la Universitat, i per tant, serà condició necessària, a més dels requisits que marqui la comissió de cada Centre, que el beneficiari presenti el rebut de matrícula per als estudis superiors que vulgui iniciar.

No es podran concedir ajuts als alumnes que, per qualsevol altre motiu, tinguin matrícula gratuïta per als estudis que vagin a iniciar ja sigui, per beques concedides per l’Estat o la Generalitat.

IMPORTANT:

 • S’estableix un termini, fins al 31 de desembre de l’any en curs, per a fer efectiu el cobrament de la beca, per part de l’alumnat seleccionat. Passat aquest termini, es perdran tots els drets que es pugin derivar d’aquesta convocatòria. 


Premis als Treballs de Recerca 2012-2013

La Fundació Privada Reddis convoca la tercera edició dels premis de recerca de batxillerat, amb l'objectiu de potenciar la recerca i la investigació a l'ensenyament secundari postobligatori.

Els treballs presentats han d'haver estat realitzats durant el curs acadèmic 2012-13, i s'han de presentar amb el mateix format en què van ser presentats al centre educatiu.

S'establiran dos primers premis de 1.500 € (un per treballs de caire Científictecnològic i un altre per treballs relacionats amb les Humanitats, les Ciències Socials i l'Art) i dos segons premis de 1.000€ (un per treballs de caire Científictecnològic i un altre per treballs relacionats amb les Humanitats, les Ciències Socials i l'Art).

L'acte de lliurament dels premis tindrà lloc durant el primer trimestre de 2014.

IMPORTANT:

 • El termini per a presentar els treballs de recerca és el 15.07.2013
 • Els treballs els presenta el centre docent
 • Els alumnes han de posar en el sobre, tancat i identificat amb el pseudònim, la fitxa de presentació
Us trobeu aquí: Inici » Projectes i beques » Beques