Anunci
 • Ús de cookies en aquest web

  Aquest web fa servir cookies per gestionar la navegació i altres funcions. En navegar aquest web, esteu d'acord en que emmagatzemem aquest tipus de cookies al teu dispositiu.

  Veure política de cookies

1er Premi d’Art Contemporani

Premis a l'alumnat d'educació secundària postobligatòria de la comarca del Baix Camp

Adjunt hi trobareu les bases complertes:

PREMIS DE RECERCA DE BATXILLERAT

D'acord amb els seus estatuts, la Fundació Privada Reddis convoca la cinquena edició dels premis de recerca de batxillerat, amb l'objectiu de potenciar la recerca i la investigació a l'ensenyament secundari postobligatori, i d'acord amb les següents bases:

 • Podran participar-hi alumnes de tots els centres d’educació secundària de la comarca del Baix Camp, i cada centre podrà presentar un màxim de 3 treballs de recerca de Batxillerat.
 • Els treballs presentats han d'haver estat realitzats durant el curs acadèmic 2014-15, i s'han de presentar amb el mateix contingut i format en què van ser presentats al centre educatiu.
 • La presentació a aquest premi és incompatible amb la participació en qualsevol altre certamen d’aquestes característiques (criteri d’exclusivitat).
 • Els participants han de presentar: una còpia impresa del treball, una còpia en suport magnètic, format PDF, una presentació en format Power Point o similar.En els fitxers, per tal de preservar l’anonimat del seus autors, no hi podrà figurar cap referència que identifiqui l’alumne, professors o centre on estan matriculats.
 • Els centres participants han de fer arribar els treballs com a molt tard el 15.07.15, a la Fundació Privada Reddis, Plaça de la Llibertat núm. 6 - 43201, Reus.
 • Els participants faran constar en la coberta del sobre tancat el caire de la modalitat a la qual participen:

PREMIS ALS TREBALLS DE PROJECTE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

D'acord amb els seus estatuts, la Fundació Privada Reddis convoca la primera edició dels premis als treballs de projecte de formació professional, amb l'objectiu de potenciar la recerca i la investigació a l'ensenyament secundari postobligatori, i d'acord amb les següents bases:

 • Podran participar-hi alumnes de tots els centres d’educació secundària de la comarca del Baix Camp, i cada centre podrà presentar un màxim de 3 treballs, per Família Professional, corresponents al Mòdul de Projecte (LOE), Treball de Síntesi (LOGSE) o Projecte Final (Escola d'Art) dels Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Els treballs presentats han d'haver estat realitzats durant el curs acadèmic 2014-15, i s'han de presentar amb el mateix contingut i format en què van ser presentats al centre educatiu.
 • La presentació a aquest premi és incompatible amb la participació en qualsevol altre certamen d’aquestes característiques (criteri d’exclusivitat).
 • Els participants han de presentar: una còpia impresa del treball, una còpia en suport magnètic, format PDF, una presentació en format PowerPoint o similar.
 • Els centres participants han de fer arribar els treballs com a molt tard el 15.07.15, a la Fundació Privada Reddis, Plaça de la Llibertat núm. 6 - 43201, Reus.

Us trobeu aquí: Inici » Projectes i beques » Beques » Premis a l'alumnat d'educació...