Anunci
  • Ús de cookies en aquest web

    Aquest web fa servir cookies per gestionar la navegació i altres funcions. En navegar aquest web, esteu d'acord en que emmagatzemem aquest tipus de cookies al teu dispositiu.

    Veure política de cookies

1er Premi d’Art Contemporani

La Fundació

La Fundació Privada Reddis neix l’any 1992, com a resultat de l’extinció de Reddis Assegurances, amb l’objectiu de promoure la difusió de la cultura en general sense finalitat lucrativa.

Antecedents

fundacio llibreLlibre de cor de la Prioral de Sant Pere, d'on sorgeix l'ensenya de la Fundació.

El nom de Reddis prové de l’antiga Unió Patronal, que l’any 1922 fou creada pel Foment Industrial i Mercantil. Posteriorment, per necessitats de gestió, es dividí en dues branques: una dedicada a assegurances generals amb el nom de Reddis Mútua d’Assegurances, i l’altra per cobrir els accidents de treball, amb nom de Reddis Unió Mutual.

L’ensenya de la Fundació Privada Reddis incorpora els símbols més emblemàtics de la ciutat de Reus, com són la rosa i les claus, que es troben en un llibre de cor de la Prioral de Sant Pere del segle XVI, avui al Museu Comarcal Salvador Vilaseca de Reus. La Fundació Privada Reddis fonamentà la seva pròpia acció en la reunió fundacional del dia 8 de juny de 1992, durant l’Assemblea General Extraordinària celebrada a proposta del Consell d’Administració de Reddis Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

Objectius

Són objectius de la Fundació Privada Reddis la realització directa o bé col·laborar en la promoció i/o execució de tot tipus d’accions, manifestacions i programes de caràcter educatiu i/o cultural per al benefici de les persones físiques o jurídiques i les institucions amb domicili social al Baix Camp. Una iniciativa que també afavoreix aquelles persones físiques que, encara que resideixen en qualsevol altre punt de l'Estat Espanyol, estan vinculades a empreses amb domicili social al Baix Camp.

Realitzar i col·laborar, en la promoció i/o execució de tot tipus d'accions, manifestacions i programes de caràcter educatiu i/o cultural per al benefici de les persones físiques o jurídiques i les institucions del Baix Camp
Us trobeu aquí: Inici » La institució » La Fundació